PODĚKOVÁNÍ srpen 2022

Děkujeme prarodičům Haklovým a paní učitelce Michaele Káňové za vytvoření druhého pískoviště na naší školkovou zahradu. Děti z něho mají radost a s nadšením ho využívají ke svým hrám.

 

 

PODĚKOVÁNÍ červenec 2022

Děkujeme zaměstnancům referenčního oddělení firmy T-Mobile Louny za zrestaurování kovových prvků, dřevěných prvků, laviček na naší zahradě. Celý team tu byl v rámci dobrovolnického dne. Udělali opravdu velký kus práce a naše zahrada září barvami.

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 26.5. 2021

Děkujeme babičce Filípka a Dominika Hakla za ukázku psů v naší školce a také za dárky dětem v podobě fotek, z tohoto dne. Děti byly nadšené a vše se jim moc líbilo. 

 

 

 

 

 

 

21.4. 2021

Poděkování

Děkujeme rodičům předškoláků a dětem za aktivní zvládnutí distanční výuky v době uzavření MŠ. Ostatním rodičům děkujeme za trpělivost v této mimořádné době, kdy jejich děti nemohou navštěvovat MŠ :-)

Kolektiv MŠ Údlice

1.5. 2019

Poděkování

Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří doma vyrobili Soví strážce, kteří nyní zdobí zahradu MŠ a vstup do školky :-)

Kolektiv MŠ Údlice 

 

 

27.6. 2018

Poděkování
Děkujeme všem rodičům, kteří ochotně spolupracují s naší Mateřskou školou (viz. poděkování ve Skřítkově listě). Současně děkujeme zřizovateli - obec Údlice za spolupráci a vstřícnost při řešení vznilých problémů.
 
Velkou radost dětem udělal příjezd hasičského auta, kterou zajistil dědeček Jiří Mihalinec a Jaroslav Bureš. Děti si dopoledne velmi užily a největším překvapením byla hasičská pěna.
Jiřímu Mihalincovi také děkujeme za občerstvení, které dodal dětem na oslavu MDD, která se konala na dětském hřišti Rafanda.  DÍKY :-)
   
Kolektiv MŠ Údlice 
 
 

 

15. 6. 2016

Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří ochotně spolupracovali během školního roku. Velmi si vážíme a ceníme Vaší pomoci, ochoty a spolupráce.

Kolektiv MŠ Údlice.

 

 

8. 4. 2016

Poděkování
 
     Ráda bych poděkovala všem rodičů, kteří nám pomáhájí a spolupracují s námi.
 
     Všem rodičům, kteří přinášejí do MŠ materiály a pomůcky.
 
     Velké poděkování panu Kovaříkovi a dědečkovi Havránkovi za velkou výpomoc při výuce ledního bruslení. Dále děkujeme paní Kovaříkové, Růžkové a 
     Altmanové, které pomáhaly dětem s bruslením, zajišťovaly pitný režim a jiné potřeby dětí. Za pomoc děkujeme i panu Blínovi, který byl také velice
     nápomocný při potřebách dětí. Velice si Vaší pomoci vážíme:-).
 
     Děkujeme za velikonoční osení paní Altmanové a paní Boušové.
    
     Děkujeme rodičům, které nosí krmení a podestýlku pro naší Popelku.
 
     Děkujeme paní Altmanové za nádherné háčkované ozdoby, které pro nás vytvořila.
    
     Děkujeme paní Štrejlové za darování omalovánek pro děti.

 

 

                                                                 Blanka Prošková, ředitelka školy

20.01.2013

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Velmi ráda bych  touto cestou poděkovala rodičům, kteří nám pomohli při úklidu po 1.etapě rekonstrukce MŠ – výměně oken. Každý, kdo se přišel podívat na průběh oprav, viděl, že se ze školky stalo opravdu velké STAVENIŠTĚ, Přesto jsme však stále věřili, že se do vánoc vrátíme s dětmi zpět. Touto cestou opravdu ze srdce děkuji všem rodičům, kteří přiložili ruku k dílu. Maminky, které si udělaly čas v sobotu nám pomáhaly opravdu s velkou vervou. Do úklidu se také zapojily některé z babiček a to nás opravdu moc těší. Úklidu jsme věnovali i víkend, ale hnala nás dopředu vidina návratu  s našimi dětmi.  Při různých  stavebních opravách nám pomohl také dědeček. Tatínkové nám nanosili těžký nábytek na své místo a když už jsme opravdu nevěděli,  na koho se obrátit s pomocí, vždy pomohl zřizovatel a také jeden tatínek nám poslal mužskou pomoc ze svého pracoviště. Zjistili jsme, že máme okolo sebe  lidi, partnery, na které se můžeme v případě potřeby obrátit a oni pomohou. Opravdu velmi si toho ceníme. V neposlední řadě bych ráda poděkovala i zaměstnancům školy – svým kolegyním, protože i oni přišli kdykoliv (ve svém volnu) pomoci s úklidem i celé naší školičky. A nakonec bych ještě ráda poděkovala i našim rodinným příslušníkům, kteří také velmi ochotně přiložili ,,ruku k dílu“.  1.etapu jsme zvládli na výbornou. Všichni máte možnost kdykoliv přijít do školky a podívat se na změny, které  jsme uskutečnili.  A není jich málo. /podlahy, kryty na topení, nová elektroinstalace ve spodních třídách, nové koberce, lina, apod.)  Na úplný závěr přijměte všichni, jež jste se podíleli na pomoci VELKÉ DÍKY – bez vás bychom nebyli tak rychlí a nemohli se s dětmi vrátit zpět do našeho překrásného prostředíJ. 

                                                                     

     Blanka Prošková, ředitelka školy
 
 

Velké díky bych ráda vyslovila všem zaměstnancům mateřské školy v Údlicích za ochotu a pěkný přístup k dětem.

Pedagogům bych ráda poděkovala za jejich nápady, vstřícnost a obětavost při veškerém dění v MŠ.

Všechny akce, které pořádáme je nejenom třeba uvážlivě naplánovat, promyslet, uskutečnit, ale je zapotřebí také vynaložit spoustu vlastního času a ochoty. Za toto vše nejenom jim, ale i jejich rodinám velmi děkuji.