O NÁS

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚDLICE je samostatným právním subjektem a to ve formě příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je obec Údlice.

ŠKOLA má kapacitu od 1.9.2008 55 dětí.

ŠKOLNÍ JÍDELNA má kapacitu 61 strávníků.

V letošním školním roce navštěvuje MŠ 56 dětí.

V pedagogickém sboru pracuje :

  • Renata Malcovská,DiS.
  • Bc. Libuše Humrová,DiS.
  • Michaela Káňová 
  • Michaela Springsová DiS.,
  • Mgr. Michaela Milasevičová - zástup za MD
  • Mgr. Šárka Špíšková - mateřská dovolená
  • Zuzana Kramarská - mateřská dovolená
  • Šárka Dušková
  • Martina Kutáčová DiS., - zástup za MD

 

S účetnictvím nám pomáhá: Ing. Jitka Svobodová

 

O naše malé strávníky se stará teta kuchařka : Denisa Barabášová a provozářka školní jídelny je Michaela Springsová DiS.,.

Pořádek celé budovy obstarává teta Dana Malcovská a teta Kateřina Malcovská  

 

Ředitelkou je Renata Malcovská, DiS.

Uvědomujeme si, že klima prostředí, ve kterém dítě pobývá většinu dne, je nesmírně důležité pro formování vývoje dítěte. Proto se zaměřujeme na kvalitu řízení a hlavně na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učitelkami a provozními pracovnicemi, učitelkami a rodiči a mezi dětmi samotnými. Preferujeme otevřenost, upřímnost, snahu spolupracovat a kreativnost každého z nás.

Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití a životních dovedností. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a názory, vyslechnout a respektovat druhé, pomocí komunikativních dovedností se učíme vypořádat s problémy.