Logo projekt

UPOZORNĚNÍ 
 
V červnu r. 2018 byly ukončeny po devíti letech  logopedické služby, které
prováděla Mgr. Bedřiška Bednářová. 

 

NYNÍ S MŠ SPOLUPRACUJE LOGOPEDKA Mgr. Hana Tvrzová,

KTERÁ LOGOPEDICKÉ SLUŽBY PROVÁDÍ 1X DO MĚSÍCE 

 
Mateřská škola Údlice se také ve spolupráci s logopedickou preventistkou Bc. Libuší Humrovou, Michaelou Káňovou a Mrg. Michaelou Milasevičovou zaměřuje na procvičování:
 
                               -    motoriky mluvidel
                               -    dechová cvičení
                               -    rozvoj slovní zásoby
 
formou her a skupinových cvičení, za použití velkého množství logopedického
materiálu a pomůcek, které jsou v MŠ k dispozici.