Logo projekt

Milí rodiče……

Chtěli bychom se s Vámi podělit o radost, kterou máme z nově vzniklé logopedické učebny v naší mateřské škole.

Tato učebna se nazývá

„LOGO OKÉNKO SKŘÍTKA BREPTÁLKA“.

 

Za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy jsme získali dotaci na vytvoření pracovny pro děti s vadami řeči, která zároveň slouží i jako prevence k procvičování a posílení všech složek řeči, k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, či logického myšlení.

 

Nyní mají děti ke správnému rozvoji řeči perfektní zázemí s logopedickým vybavením.S dětmi pracuje kvalifikovaný logoped Mgr. B. Bednářová, která do Mateřské školy dojíždí 1X14 dní. I během všedních dnů s dětmi procvičují výslovnost a rozšiřují slovní zásobu všichni pedagogové naší mateřinky.

Doporučujeme rodičům,  jejichž děti navštěvují logopedii u paní Bednářové, aby si udělali čas a přišli se podívat se svým dítkem přímo na způsob "nápravy řeči". Paní Bednářová provádí i poradenskou činnost pro rodiče a zároveň ukázku nápravy.

Všichni dohromady potom rozvíjíme: 

  • souvislý řečový projev dětí
  • rozvíjíme fonetický sluch dětí
  • procvičujeme správnou výslovnost jednotlivých hlásek a hláskových skupin
    Doporučujeme rodičům procvičovat i doma...