Uvědomujeme si, že klima prostředí, ve kterém dítě pobývá většinu dne, je nesmírně důležité pro formování vývoje dítěte. Proto se zaměřujeme na kvalitu řízení a hlavně na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učitelkami a provozními pracovnicemi, učitelkami a rodiči a mezi dětmi samotnými. Preferujeme otevřenost, upřímnost, snahu spolupracovat a kreativnost každého z nás.

Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití a životních dovedností. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a názory, vyslechnout a respektovat druhé, pomocí komunikativních dovedností se učíme vypořádat s problémy.