CZ-DE Spolupráce

Od roku 2006 spoluracuje MŠ Údlice s partnerskou MŠ v Německu.

Cílem naší spolupráce je, aby se děti přirozenou cestou setkávaly s německým a českým jazykem, odbourávaly se předsudky, aby děti poznaly prostředí v německé a české mateřské škole, poznávaly jiné zvyklosti, tradice, kulturní hodnoty. Pravidelná česko - německá setkání MŠ v příhraničních regionech představují pro děti jedinečnou šanci navázat již v raném věku přátelství s vrstevníky z druhé strany hranice a získat první znalosti jazyka sousední země.

 

Německy u nás ve školce

Výuka německého jazyka je otevřená všem dětem, neboť naše mateřská škola spolupracuje s partnerskou německou školou Kinderland Niederlauterstein. Během roku probíhají vzájemná setkání a společné projekty, díky nimž se společně učíme poznávat nejen cizí jazyk, ale i blízkost a porozumění přesahující pomyslné hranice mezi našimi státy.

Takhle se společně vítáme:

Guten Tag, Guten Tag grüsse alle Kinder. Grosse Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, düne Kinder…

Dobrý den, dobrý den, zdravím všechny děti. Velké děti, malé děti, tlusté děti, hubené děti….

Jedinou písní jsme se toho nenaučili zrovna málo. Takovouto nenásilnou formou je dětem předáván během projektů a aktivit německý jazyk.

Již umíme:

·         Pozdravit

·         Představit se

·         Napodobit význam některých sloves (lachen, gehen, schlafen, schwimmen…..)

·         Pojmenovat barvy

·         Počítat do deseti

·         Pojmenovat ovoce

·         Pojmenovat některé potraviny

·         Pojmenovat zvířátka

·         Známe lidské tělo a jeho části

·         Zpívat německy

·         Hrát hry s německými slovíčky

·         Německá říkadla

Písně, které si zpíváme:

·         Alle meine Entchen

·         In diesem Haus

·         Kopf, Armen, Knien, Daumen

·         Guten Tag

·         Dinotanz

·         Bruder Jakob

Říkadla, která si říkáme:

·         Ein, zwei Polizei…

·         Ich bin klein….

·         Tedy Bär

Hry, které hrajeme:

·         Blinde Kuh, Teď déme Kopf sem…, Zoo, Kalt oder warm? ..